กองช่าง

ซ่อมไฟสาธารณะ

เมื่อวันที่ 24 / 01 / 2566 เวลา 16.30 น. ทีมกองช่างลงพื้นที่เพื่อทำการซ่อมไฟสาธารณะบริเวณถนนอุตตมานุสรณ์สมชายกาแฟสด เพื่อทัศนวิสัยที่ดีของผู้ขับขี่ในช่วงกลางคืน
ตามคำสั่งนายกเทศมนตรี นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง