กองช่าง

ย้ายมิเตอร์น้ำ

เมื่อวันที่ 25 / 01 / 2566 เวลา 9.30 น. ได้รับคำร้องจากชาวบ้านเรื่องการให้ช่วยย้ายมิเตอร์น้ำ ซ. วัดศรีสุวรรณ ทางเทศบาลตำบลวังกะจึงส่งทีมกองช่างลงพื้นที่เพื่อทำการย้ายมิเตอร์น้ำ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ แหล่งน้ำอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้งไม่มีคำอธิบายรูปภาพ