กองช่าง

ซ่อมท่อน้ำ

วันที่ 23 / 1 / 2566 เวลา 12.00 น. กองช่างได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีการชำรุดของท่อระบายน้ำ จึงนำทีมงานลงพื้นที่เพื่อทำการซ่อมท่อน้ำ บริเวณแฟลช ตชด. เสร็จเรียบร้อย
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง