แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 16
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 219
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 245
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ พ.ศ.2565 ครึ่งปีแรก เขียนโดย Super User 1320
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 1678
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 1738
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 2530
รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 เขียนโดย Super User 2034
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2561 เขียนโดย Super User 1988
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน เขียนโดย Super User 1916