แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 25
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังกะ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 22
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ พ.ศ.2565 ครึ่งปีแรก เขียนโดย Super User 1205
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 1568
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 1525
รายงานติดตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 2315
รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 เขียนโดย Super User 1920
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2561 เขียนโดย Super User 1872
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน เขียนโดย Super User 1801