• วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ทต วังกะ โดยนายปกรณ์ น้อยเกตุ/นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ /ในฐานะ ผอ ศูนย์ อปพรฯ/เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร ดีเด่นประจำปี 2560 จาก นายสุธี มากบุญ รมช มท ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี
 • ทต.วังกะ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นฯ
 • ปลัดเทศบาล ประธานพิธีเปิดโครงการ หนูน้อยสุขภาพดี สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 • QR CODE เว็ปไซต์เทศบาลตำบลวังกะ
 • เทศบาลตำบลวังกะ /ร่วมกันทำความสะอาดล้างห้องน้ำ-ส้วม/เก็บขยะ/(วัดศรีสุวรรณ)พร้อมเก็บขยะบริเวณสะพานไม้/เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • เทศบาลตำบลวังกะ/โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ปี 2560 และกิจกรรม "ตาวิเศษ รักษ์สังขละบุรี"
 • เทศบาลตำบลวังกะ/ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา(ปลูกต้นไม้/ยกฉัตรเจดีย์)เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 • เทศบาลตำบลวังกะ/ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา(ปลูกต้นไม้/ยกฉัตรเจดีย์)เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 • เทศบาลตำบลวังกะ/จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดย นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีฯ /ทำบุญ เลี้ยงพระ9 รูป/สร้างพระประจำเทศบาล
 • เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับ สสส./สคล. อำเภอสังขละบุรี/สภ สังขละบุรี/ปภ สาขาทองผาภูมิ/ ฉก ลาดหญ้า ชมรมชาวไทยเชื้อสายกระเหรียง /ชมรมชาวไทยเชื้อสายรามัญ /เครือข่ายเด็กและเยาวชน/ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล/อปพร เทศบาล/ตชดที่134และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์"สงกรานต์สังขละบุรี ไม่มีแอลกอฮอล์ ประจำปี 2560 ถนนข้าวสามวัฒนธรรม"
 • เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับ สสส./สคล. อำเภอสังขละบุรี/สภ สังขละบุรี/ปภ สาขาทองผาภูมิ/ ฉก ลาดหญ้า ชมรมชาวไทยเชื้อสายกระเหรียง /ชมรมชาวไทยเชื้อสายรามัญ /เครือข่ายเด็กและเยาวชน/ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล/อปพร เทศบาล/ตชดที่134และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์"สงกรานต์สังขละบุรี ไม่มีแอลกอฮอล์ ประจำปี 2560 ถนนข้าวสามวัฒนธรรม"
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560(พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561) วันพุธที่ 9 ส ค 2560 เวลา10.00 น
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560(พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561) วันพุธที่ 9 ส ค 2560 เวลา10.00 น
 • เทศบาลตำบลวังกะ /ร่วมกันทำความสะอาดล้างห้องน้ำ-ส้วม/เก็บขยะ/วัดวังก์วิเวการาม(วัดหลวงพ่ออุตตมะ)พร้อมเก็บขยะบริเวณสะพานไม้/เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • เทศบาลตำบลวังกะ /ร่วมกันทำความสะอาดล้างห้องน้ำ-ส้วม/เก็บขยะ/วัดวังก์วิเวการาม(วัดหลวงพ่ออุตตมะ)พร้อมเก็บขยะบริเวณสะพานไม้/เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดกิจกรรม โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ร่วมด้วย ปลัดเทศบาล คณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดกิจกรรม โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ร่วมด้วย ปลัดเทศบาล คณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน
 • ทต.วังกะ บูรณาการจัดระเบียบการให้บริการท่องเที่ยว สะพานไม้ ร่วมกับ หน่วยงานทหาร ทั้ง 2 ชุด สภ.สังขละบุรี ฝ่ายท้องที่ อำเภอสังขละบุรี และผู้นำชุมชน
 • ทต.วังกะ บูรณาการจัดระเบียบการให้บริการท่องเที่ยว สะพานไม้ ร่วมกับ หน่วยงานทหาร ทั้ง 2 ชุดสภ.สังขละบุรี ฝ่ายท้องที่ อำเภอสังขละบุรี และผู้นำชุมชน
MetroPagina.com
IMAGE กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.วังกะ รับการประเมิน วันที่ 14 ก.ย.2560
Thursday, 14 September 2017
วันที่ 14 ก.ย.2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ... Read More...
IMAGE คิวอาร์โค้ดรับเรื่องร้องทุกข์
Thursday, 03 August 2017
  คิวอาร์โค้ดรับเรื่องร้องทุกข์   Read More...
IMAGE นายก เทศบาลตำบลวังกะ ได้ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 185,000 ตัว ร่วมกับการไฟฟ้า (กฟผ.)
Thursday, 10 August 2017
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายก เทศบาลตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE ประชุมสภา
Friday, 04 August 2017
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลได้ครับ Read More...