• นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี2559
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี2559
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี2558
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี2558
 • เทศบาลจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ
 • เทศบาลจัดงานปีใหม่ประจำปี 2560 ณ ลานถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ
 • นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ร่วมปลูกป่า ตามโครงการต้นกล้าจิตอาสา พลิกคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน บริเวณสะพานรันตี
 • เทศบาลตำบลวังกะเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • เทศบาลตำบลวังกะ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณลานถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี2559
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี2559
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี2559
 • เทศบาลตำบลวังกะจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี2560
 • เทศบาลตำบลวังกะจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี2560
 • เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับพัฒนาการอำเภอสังขละบุรี/อำเภอสังขละบุรี/ทหาร พล ร9/ ตชด 134/สวท สังขละบุรี/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ สะพานไม้พร้อมร่วมเก็บขยะบริเวณใต้สะพานไม้
 • เทศบาลตำบลวังกะ จัดอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/การคัดแยกขยะ 3Rs ภายใต้โครงการ จังหวัดสะอาด "3Rs ประชารัฐ"
 • เทศบาลตำบลวังกะ จัดอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/การคัดแยกขยะ 3Rs ภายใต้โครงการ จังหวัดสะอาด "3Rs ประชารัฐ"
 • เทศบาลตำบลวังกะ จัดอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/การคัดแยกขยะ 3Rs ภายใต้โครงการ จังหวัดสะอาด "3Rs ประชารัฐ"
MetroPagina.com
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560
Tuesday, 21 February 2017
เทศบาลตำบลวังกะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2560 Read More...