แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 36
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 277
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 1374
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 2293
เจตนารณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 2420
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เขียนโดย Super User 3589