กองช่าง

เผาขยะติดเชื้อ

วันที่ 23 / 1 / 2566 เวลา 11.00 น. ทีมงานกองช่างเริมเผาขยะติดเชื้อตั้งเเต่วลา 10.30 - 12.00 น. เสร็จเรียบร้อยครับ
ตามคำสั่งนายกเทศมนตรี นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน