กองช่าง

กองช่าง

มื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00น.
- ทีมกองช่างได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกเทศมนตรี นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ให้เร่งลงพื้นที่
ณ ถนนเทศบาล ซ.3 ถนนต้นผึ้ง ถนนไหล่น้ำ เพื่อเข้าซ่อม
ไฟสาธารณะที่ชำรุจเสียหาย ให้สามารถกลับมาส่องสว่างได้ดังเดิม เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาว เทศบาลตำบลวังกะ และ นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา