กองช่าง

ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไข

เมื่อวัน 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
กองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ ทีมกองช่าง
ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรี นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ เพื่อลงพื้นที่เข้าแก้ปัญหาและช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านโดนต้นไม้โค่นล้มทับใส่หลังคาบ้าน เวนิต้า ซ.ฝรั่ง และกองช่างได้ลงพื้นที่ บริเวณ เทศบาล ซ.8 เพื่อตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุงท่อน้ำประปา ตามที่ชาวบ้านมาแจ้งเหตุไว้ ตอนนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ