1.ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกัฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 " กาญจนบุรีเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 " กาญจนิกาเกมส์ "

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกัฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 " กาญจนบุรีเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่ 38 " กาญจนิกาเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 8 - 12 กันยายน 2566
ณ จังหวัดกาญจนบุรี