1.ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์