รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่