รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่