รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2565  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  กดที่นี่