รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2565  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่