รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ  สมัยสามัย  สมัยที่ 2  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่ 22  เมษายน  2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  กดที่นี่