รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่ 22 กุุมภาพันธ์  2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  กดที่นี่