เผยแพร่การประชุมสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่