เผยแพร่การประชุมสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่