เผยแพร่การประชุมสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่