เผยแพร่การประชุมสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่