รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ พ.ศ.2565 ครึ่งปีแรก

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 

(เอกสารแนบ)