กองช่าง

ออกล้างตลาดและติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในตลาดสด 3 จุด

วันที่ 27 / 01 / 2566 เวลา 9.30 น. ทางเทศบาลตำบลวังกะส่งทีมงานกองช่างและกองงานบรรเทาสาธารณะภัย ลงพื้นที่ตลาดสดวังกะเพื่อทำการล้างตลาดและติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในตลาดสด 3 จุด
ตามคำสั่งนายกเทศมนตรี นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ แหล่งน้ำ