รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดูเนื้อหาได้ที่นี่