รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดูเนื้อหาได้ที่นี่