" ชิม ช้อป ชม "

เทศบาลตำบลวังกะ เชิญชวน เที่ยวสังขละบุรี
" ชิม ช้อป ชม "
ของดีเมืองสังขละบุรีมหกรรมพหุวัฒนธรรม 3 สายน้ำ
เพลิดเพลินเดินถนนสายวัฒนธรรมเมือง 3 หมอก
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566