เผยแพร่การประชุมสภา

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ื 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดูเนื้อหาได้ที่นี่