เผยแพร่การประชุมสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เรียกประชุุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดูเนื้อหาได้ที่นี่