ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับครูโกโก้ กับ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับครูโกโก้ กับ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
#โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี