แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566 วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Super User 35
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลวังกะประเพณีแข่งขันเรือ ประจำปี 2567 เขียนโดย Super User 38
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขียนโดย Super User 40
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 54
01.**งดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหมู่ 2 ฝั่งมอญ และซองดงสัก** เขียนโดย Super User 49
ประกาศประกาศเทศบาลตำบลวังกะ ได้เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 56
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลวังกะ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน เขียนโดย Super User 110
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เขียนโดย Super User 83
1.ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกัฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 " กาญจนบุรีเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 " กาญจนิกาเกมส์ " เขียนโดย Super User 112
1.ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ เขียนโดย Super User 94
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ เขียนโดย Super User 86
12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ" . เขียนโดย Super User 96
" ชิม ช้อป ชม " เขียนโดย Super User 85
01.ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 เขียนโดย Super User 96
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกัฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 " กาญจนบุรีเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 " กาญจนิกาเกมส์ " ระ เขียนโดย Super User 99
ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ เขียนโดย Super User 105
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) เขียนโดย Super User 418
#เตือนภัย #สื่อออนไลน์ #โกงเงินหรือหลอกโอนเงิน เขียนโดย Super User 441
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน เขียนโดย Super User 439
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลวังกะ #เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา เขียนโดย Super User 431