ข่าวกิจกรรม

บันทึกข้อตกลง (MOU) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส” ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ระหว่าง เทศบาลตำบลวังกะ, วัดวังก์วิเวการาม, โรงเรียนวัดวังก์วิเวกการาม, ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลหนองลู, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสังขละบุรี