ข่าวกิจกรรม

งานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้า (ไคยจูวหล่าเขาะว์) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประเพณียิ่งใหญ่

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
งานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้า (ไคยจูวหล่าเขาะว์) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประเพณียิ่งใหญ่
งานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้า (ไคยจูวหล่าเขาะว์) เป็นประเพณียิ่งใหญ่เสริมสิริมงคลของชาวกะเหรี่ยง ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี โดยจะต้องผูกข้อมือในเดือนสิงหาคมเดือนเดียวเท่านั้น ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบางส่วนจากำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้า ที่จัดขึ้นที่วัดศรีสุวรรณ ศูนย์รวมจิตใจของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร ในวันพระขึ้น15 ค่ำ เดือน 9 แล้ว
ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าทุกชีวิตมี “ขวัญ” เป็นส่วนประกอบสำคัญทางจิตวิญญาณ แต่การที่ต้องจากบ้านมาไกลเพื่อทำงาน การเข้าป่าทำไร่ การเดินทางไกลจากบ้าน การประสบโรคภัยไข้เจ็บ ความคิดถึงญาติพี่น้อง หรืออะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาจทำให้ขวัญที่มีนั้นหายไป จึงต้องมีการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กลับคืนมา แต่เดิมพิธีจัดภายในครอบครัว หรือในหมู่บ้าน แต่ด้วยสภาพสังคมและชีวิตในปัจจุบันที่ต้องระหกระเหินจากบ้านและภูมิลำเนาทำให้ไม่สามารถกระทำได้ จึงเป็นเหตุที่ต้องจัดพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญที่วัด เพื่อให้เป็นสถานที่พบปะกันในหมู่เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน และญาติพี่น้อง ช่วยให้เกิดความรักความสามัคคี เปิดโอกาสให้ได้มีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์กัน