ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองช่างออกพื้นที่บริเวณซอยเทศบาลเพื่อเข้าซ่อมไฟถนนเทศบาล ซอย 2 และไล่เช็คหาจุดช็อต เบื้องต้น รู้สาเหตุแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ เนื่องจากฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากฝนหยุด จะรีบดำเนินการต่อโดยทันที บริหารงานโดย นาย