ข่าวกิจกรรม

กองช่างลงพื้นเร่งแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำอุตัน

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566
กองช่างลงพื้นเร่งแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำอุตัน บริเวณถนนริมสนามเทศบาลตำบลวังกะ
ตามที่ได้รับแจ้งมา ตอนนี้แก้ไขเป็นที่แล้วเสร็จ
บริหารงานโดย นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
ด้วยความปรารถดีจากเทศบาลตำบลวังกะ