• เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากศาสตรจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด(เทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่1)โดยประธานในพิธี นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ กล่าวให้โอวาทเเละเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่13พฤศจิกายน2561 เวลา09.30น. ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวังกะ โดยทำการแข่งขันฟุตบอล ตั้งแต่วันที่12-22พ.ย.2561 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น14ทีม ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่ 1 ให้ทราบโดยทั่วกัน
  • วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561.เวลา 09.00.นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศบาลตำบลวังกะ เเละเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดเก็บขยะ เศษไม้ไผ่ บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ ใต้สะพานสะอาดเรียบร้อย
  • วันอาทิตย์ ที่11 พ.ย.2561งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังกะ ดำเนินการขัดล้าง ทำความสะอาดถนนบริเวณทางโค้งขึ้นวัดสมเด็จ ซึ่งเกิดจากขี้ยางทำให้ถนนลื่นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา
  • วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ จัดกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ศพด.ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ
  • วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ (ประธานศูนย์ อปพร.ทต.วังกะ) เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต ประเภทเทศบาลตำบลดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจะงหวัดกาญจนบุรี
  • QR CODE เว็ปไซต์เทศบาลตำบลวังกะ
MetroPagina.com
IMAGE คิวอาร์โค้ดรับเรื่องร้องทุกข์
วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560
  คิวอาร์โค้ดรับเรื่องร้องทุกข์   Read More...
IMAGE งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังกะ
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย.2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...
IMAGE ทต วังกะ จัดโครงการจัดทำประชาคมและแผนชุมชน
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐... Read More...
IMAGE ทศบาลตำบลวังกะ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ศุนย์ อปพร.ดีเด่น
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง... Read More...
IMAGE ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร... Read More...
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.... Read More...
IMAGE วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561
 ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ศพด.ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด(เทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่1)
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
วันอังคารที่13พฤศจิกายน2561 เวลา09.30น. เทศบาลตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลวังกะ... Read More...
IMAGE แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลวังกะ
วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลวังกะ - เอกสารแนบ Read More...