เทศบาลตำบลวังกะ เปิดให้ยื่นขอต่อสัญญาเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล (แผงว่าง) เทศบาลตำบลวังกะได้ดำเนินการสำรวจแผงตลาด พบว่ามีแผงว่างจำนวนทั้งสิ้น 34 แผง

ประชาสัมพันธ์ ????????????????
เทศบาลตำบลวังกะ เปิดให้ยื่นขอต่อสัญญาเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล (แผงว่าง)
เทศบาลตำบลวังกะได้ดำเนินการสำรวจแผงตลาด พบว่ามีแผงว่างจำนวนทั้งสิ้น 34 แผง ได้แก่
????โซนแผงจำหน่ายเนื่้อ จำนวน 4 แผง
????โซนแผงจำหน่ายผักผลไม้ จำนวน 2 แผง
????โซนแผงจำหน่ายของสดเสียง่าย (อาหาร) จำนวน 28 แผง
จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจจะขายของ มายื่นคำขอเช่าที่ขายของดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. 08.30-16.30) สอบถามเพิ่มเติม โทรหมายเลข 034-595093
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ ????
 
 

เทศบาลตำบลวังกะ รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

เทศบาลตำบลวังกะ รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามรายละเอียดต่อไปนี้
สนใจสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-595093
 

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

????????????มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด
เทศบาลตำบลวังกะจึงได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดสด และ ตลาดโต้รุ่ง) โดยยกเว้นการเก็บค่าเช่าหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 1 -30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทา