ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลวังกะ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลวังกะ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2566
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ พร้อมนี้ให้เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยให้รายงานตัวเข้ารับการเลือกสรร เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้
>>สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลวังกะ และ 034-595093 ได้ตามวันและเวลาราชการ

คลิ๊ก

https://www.facebook.com/photo/?fbid=687999086694187&set=pcb.687987160028713