นายกเทศมนตรี สนับสนุนเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู เพื่อดำเนินการสนับสนุนเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรี ฉีดพ่นบ้านผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายที่ 3 รวมถึงบ้านเรือนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 3 อีกทั้งมอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างเทศบาลตำบลวังกะ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดสดเทศบาลฯ โรงพยาบาลสังขละบุรี และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ