มอบถุง​ยังชีพแก่​ผู้ที่ได้รับผลกระทบ​จากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มเติม

     วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา09.00น. เทศบาลตำบลวังกะนำโดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ม.1 ม.2 ม.3 เพิ่มเติม