• เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากศาสตรจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด(เทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่1)โดยประธานในพิธี นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ กล่าวให้โอวาทเเละเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่13พฤศจิกายน2561 เวลา09.30น. ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวังกะ โดยทำการแข่งขันฟุตบอล ตั้งแต่วันที่12-22พ.ย.2561 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น14ทีม ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่ 1 ให้ทราบโดยทั่วกัน
  • วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561.เวลา 09.00.นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศบาลตำบลวังกะ เเละเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดเก็บขยะ เศษไม้ไผ่ บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ ใต้สะพานสะอาดเรียบร้อย
  • วันอาทิตย์ ที่11 พ.ย.2561งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังกะ ดำเนินการขัดล้าง ทำความสะอาดถนนบริเวณทางโค้งขึ้นวัดสมเด็จ ซึ่งเกิดจากขี้ยางทำให้ถนนลื่นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา
  • วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ จัดกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ศพด.ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ
  • วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ (ประธานศูนย์ อปพร.ทต.วังกะ) เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต ประเภทเทศบาลตำบลดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจะงหวัดกาญจนบุรี
  • QR CODE เว็ปไซต์เทศบาลตำบลวังกะ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง- ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตระบบประปา

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง- ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตระบบประปา

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างศาลาที่พักคอยรับส่งนักเรียน

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างศาลาที่พักคอยรับส่งนักเรียน ดาวน์โหลด

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คุ้ม 24 ฝั่งซ้าย หมู่ 2

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คุ้ม 24 ฝั่งซ้าย หมู่ 2 ดาวน์โหลด

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณทางเชื่อมแยกขวามือ ซอย 1 หมู่ 2

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณทางเชื่อมแยกขวามือ ซอย 1 หมู่ 2 ดาวน์โหลด

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ำ

ประกาศ(สอบ) ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ำ ดาวน์โหลด